SERVEIS

Descubreix tot el que podem fer per a tu

SERVEIS

Activitat Tècnica

Equip humà Expert format per professionals tècnics, enginyers, arquitectes tècnics i titulats en prevenció de riscos laborals. Les activitats que portem a terme són àmplies i diverses, sempre vetllant per la seguretat i salut dels treballadors:

SERVEIS

Vigilància de la Salut

Equip de metges i ATS especialitzats en medicina del treball, que sempre vetllant per la salut dels treballadors i que realitzen l’activitat mèdica a:

A les nostres delegacions (Girona, Palol de Revardit, Figueres, Olot i Ripoll).

A tota la Província de Girona en centres mèdics concertats amb el nostre personal.
A partir de 12 treballadors realitzem els reconeixements mèdics en el domicili de l’empresa amb Unitat Mòbil.

Es realitzen les següents activitats:

SERVEIS

Formació en prevenció de riscos laborals

Impartim formació teòrica i pràctica pel lloc de treball:

A les nostres delegacions (Girona, Palol de Revardit, Figueres, Olot i Ripoll).
A tota la Província de Girona en centres de formació concertats amb el nostre personal.
Els dissabtes al matí a Palol de Revardit en funció del lloc de treball.

A partir de 15 treballadors al domicili de l’empresa.
Servei inicial tot un dia a Girona: formació en PRL (1r cicle 8h) i el reconeixement mèdic.
Realitzem formació immediata en el moment de la contractació d’un nou treballador/a.
Desenvolupem algunes formacions amb la metodologia Gamificació (aprenen jugant).

SERVEIS

Plans de Seguretat i Salut

Confeccionem Plans de Seguretat i Salut únics i fets a mida en funció de cada projecte, i amb la urgència que necessiti el client. Ens posem en contacte amb el Coordinador de Seguretat de l’obra perquè en faci l’aprovació. A més, realitzem altres tràmits:

Comunicacions d’obertura del centres de treball a la Generalitat de Catalunya.
Habilitació del Llibre de Subcontractació.
Inscripció al REA (Registre d’Empreses Acreditades de la Generalitat de Catalunya).

SERVEIS

Assessorament Jurídic

Assessorament Jurídic en prevenció de riscos laborals, seguretat en el treball i salut laboral.

Acompanyament i orientació amb Inspecció de Treball.

Indicacions sobre la subcontractació en obres de construcció.

Servei d’Igualtat a l’empresa:

  • Assessorament jurídic en matèria d’igualtat.
  • Elaboració del Pla d’Igualtat a l’empresa.
  • Confecció del Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.
  • Realització del registre retributiu.
  • Desenvolupament de l’auditoria retributiva.