PLG

Pressupost

Adaptats a les teves necessitats
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Art. 11 de la LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: PREVENCIÓ LABORAL GREMI, SLU
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres servei de prevenció de riscos laborals.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra política de privacitat.