Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball

Avui dia 28 d’Abril celebrem a PLG el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball.

Recordant que la prevenció és la millor estratègia per garantir la seguretat i salut de les persones treballadores enfront els riscos laborals del lloc de treball.